Boicotarea referendumului se pedepseste penal si contraventional

PCRM si alte citeva partide indeamna electoratul sa boicoteze referendumul constitutional din 5 septembrie. Domnul Eugen Stirbu , Presedintele CEC a facut unele declaratii la 25 august , care  pot fi interpretate ca sustinere a boicotarii referendumului de care organele de stat si nu e corect dun punctul meu de vedere. Am selectat din Codul Penal si Codul contraventional articolele care se refera la incalcarile electorale.

Astfel actiunea de boicotare are citeva aspecte:

1.Indemnul PCRM de a nu se prezenta alegatorii la vot, asa numita boicotare a alegerilor este in cimpul legal in caz ca se limiteaza doar la indemnul de a nu se prezenta cetatenii la referendum si daca nu este insotita si de actiuni, ce implica –“Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale”.

2. “ Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale” asa cum sunt descrise in art.181 Cod Penal, inseamna raspundere penala pentru: blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă; sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale; săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei; însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; soldată cu alte urmări grave. Astfel in savirsirea acestei infractiuni pot fi incadrate si indemnurile unor Consilii locale, Primari, consilieri etc. care indeamna cetatenii si institutiile statului la boicotarea referendumului, deoarece acestia nu sunt concurenti electorali. Plus ca in aceste cazuri putem vorbi si de un concurs de infractiuni printre care trebuie mentionate in primul rind articolele 327, 328 si 335 din Codul penal, abuzul de putere sau abuzul de serviciu si excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu.

Astfel persoanele cu functii de raspundere ar trebui sa se abtina de la declaratii si actiuni care ar putea sa impiedice prin orice mijloace  exercitarea libera a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale.

Iar Procuratura si alte organe de stat abilitate in domeniu trebuie sa actioneze privind depistarea infractiunilor si pedepsirea vinovatilor, astfel incit referendumul constitutional sa fie petrecut in corespundere cu legislatia.

Codul Penal

Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul
de serviciu

(1) Folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
b) săvîrşită de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;
c) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea
atribuţiilor de serviciu

(1) Săvîrşirea de către o persoană cu funcţie de răspundere a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:
a) de aplicarea violenţei;
b) de aplicarea armei;
c) de tortură sau acţiuni care înjosesc demnitatea părţii vătămate
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere;
c) săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;
d) soldate cu urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 335. Abuzul de serviciu
(1) Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a situaţiei de serviciu, în interes material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită de către un notar sau auditor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
a) săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;
b) soldate cu urmări grave
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 181. Împiedicarea exercitării libere a dreptului
electoral sau a activităţii organelor electorale

Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale:
a) săvîrşită prin blocarea sau atacarea localurilor secţiilor de votare prin orice mijloc şi în orice formă;
b) săvîrşită prin sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;
c) săvîrşită cu periclitarea vieţii persoanei;
d) însoţită de vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
e) soldată cu alte urmări grave,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării
Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

CODUL CONTRAVENŢIONAL
AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 47. Împiedicarea exercitării dreptului electoral
Împiedicarea accesului în localul de votare
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Articolul 48. Folosirea în alegeri sau la referendum
a fondurilor venite din străinătate sau a
fondurilor nedeclarate public
Folosirea în alegeri sau la referendum a fondurilor venite din străinătate sau a fondurilor nedeclarate public se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 49. Împiedicarea activităţii organului electoral
(1) Nefurnizarea de către persoane cu funcţie de răspundere a datelor şi materialelor solicitate de organul electoral, precum şi neîndeplinirea hotărîrii acestuia luate în limitele competenţei
se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
(2) Distrugerea, deteriorarea intenţionată prin orice mod a listei electorale sau a afişei electorale, sau a listelor de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale.
(3) Refuzul de a executa dispoziţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare privind asigurarea ordinii în localul de votare şi pe teritoriul aferent
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(4) Scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului de vot înmînat pentru votare
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
Articolul 50. Afişarea informaţiilor electorale
în locuri neautorizate
Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
Articolul 51. Înscrierea în mai multe liste de candidaţi
Acceptarea deliberată a persoanei de a fi înscrisă în mai multe liste de candidaţi
se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.
Articolul 52. Agitaţia electorală în ziua imediat
anterioară zilei votării ori în ziua votării
Continuarea agitaţiei electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat anterioară zilei votării ori în ziua votării
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau candidatului electoral.
Articolul 53. Încălcarea legislaţiei electorale
de către membrii organului electoral
(1) Neaducerea la cunoştinţă publică de către membrii comisiilor electorale a propunerilor de desemnare a candidaţilor sau a problemelor supuse referendumului
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(2) Părăsirea nemotivată a localului de votare înainte de începerea totalizării rezultatelor alegerilor sau rezultatelor referendumului şi pînă la semnarea procesului-verbal
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(3) Neînmînarea nejustificată a buletinului de vot persoanei înscrise în lista electorală sau înmînarea către un singur alegător a mai multor buletine decît este prevăzut de lege
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

Codul electoral

Articolul 70. Răspunderea penală

(1) Se consideră infracţiuni, pentru care se aplică pedeapsă penală, în conformitate cu prevederile Codului penal, următoarele acţiuni:

a) împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului de  vot  şi de a fi ales, aceeaşi faptă însoţită de cauzarea  leziunilor corporale grave sau de periclitarea vieţii oamenilor;

b) falsificarea prin orice mijloace a rezultatelor votării;

c) deschiderea urnelor de vot înainte de termenul stabilit prin lege pentru încheierea votării;

d) atacarea localurilor secţiilor de votare, sustragerea urnelor de vot sau a documentelor electorale;

e) votarea intenţionată a unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals.

(2) Cauzele penale privind infracţiunile prevăzute la alin.(1) se examinează de organele procuraturii.

(3) Preşedinţii organelor electorale şi alte persoane cu funcţii de răspundere sînt obligate să informeze imediat organele procuraturii despre acţiunile care, după opinia lor, conţin elemente constitutive ale infracţiunilor, legate de efectuarea alegerilor, care  i-au devenit cunoscute.

(4) Cauzele penale cu privire la faptele enumerate la alin.(1) comise în perioada campaniei electorale se examinează de către procuratură în termen de 5 zile.

Articolul 71. Răspunderea contravenţională
(1) Se consideră contravenţii şi sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art.47–53 din Codul contravenţional al Republicii Moldova.

(2) Contravenţiile se constată şi se examinează de către organele afacerilor interne conform Codului contravenţional.

(3) Preşedinţii organelor electorale, alte persoane care deţin informaţii concludente despre comiterea contravenţiilor sînt obligate să informeze imediat organele afacerilor interne despre faptele care le-au devenit cunoscute şi care, după opinia lor, conţin elemente constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor.

Reclame

12 răspunsuri to “Boicotarea referendumului se pedepseste penal si contraventional”

 1. TACO-GRAF Says:

  Ce dulce este lasitatea !!!!!!!!!!!!

  Ce dulce este renuntarea !!!!!!!!!!!!!

  Lupta pentru LIBERTATE, pentru UNIREA cu PATRIA SA , se invata ACASA, si se consolideaza la SCOALA PRIMARA. UNIREA trebue si poate fi facuta in primul rand de catre INVATATORI.

 2. Valenta Says:

  Bravo, dle MIHAES! Cum zic ROMANII: Jos PALARIA in fata Dvs.!
  caci tocmai la TIMP le-ati dat o palma comunistilor si altor „contra”!
  Asa le trebuie, sa se astimpere si sa se resemneze, „bocind” in basmaluta, caci VREMEA LOR A TRECUT, ca deja nu ne mai pot face rau pe toate caile, nu mai pot hartui acest POPOR INOCENT!
  TRAIASCA LEGEA! traiasca JURISTII cu verticalitate!

 3. In God we Trust Says:

  Dle Mihaes, ca de obicei, jos palaria!

  Postati in fiecare zi, ca sunteti unicul blogger cu care de fiecare data sunt deacord!

  Bafta!

 4. COSTIN Says:

  TREBUIE SA FACEM O PUNERE LA PUNCT A LUCRURILOR … UNA INSEAMNA A BOICOTA REFERENDUMUL CA SI NEPARTICIPARE LA VOT SI ALTCEVA A IL SABOTA . ORICE MASURA SAU ACTIUNE MENITA A TULBURA DESFASURAREA NORMALA A EVENIMENTULUI , DIN PARTEA AUTORITATILOR LOCALE , CONSTITUIE O INFRACTIUNE DEOSEBIT DE GRAVA , CARE SE PEDEPSESTE CORESPUNZATOR . POT FI ETICHETATE CA ACTE ANTI-STATALE SI ANTI-CONSTITUTIONALE GRAVE … IN BAZA UNOR ASEMENEA FAPTE , RESPECTIVUL ISI PIERDE SI POZITIA PE CARE O OCUPA IN ADMINISTRATIA LOCALA . NU STIU CIT LE-AR CONVENI MULTOR COMUNISTI CU FUNCTII LOCALE , SA-SI PERICLITEZE PROPRIA CARIERA POLITICA SI POSTUL CE IL DETINE …DE ACEEA NU PREA CRED IN EVENIMENTE DEOSEBITE FACUTE DE ACESTI ALESI PCRM . E DE AJUNS SA FIE RIDICATI PE SUS 2-3 SABOTORI SI LUCRURILE SE VOR LINISTI IMEDIAT . SITUATIA LEGALITATII REFERENDUMULUI ESTE PREA CLARA , CA CINEVA SA-SI PERMITA SA SE OPUNA …

 5. COSTIN Says:

  DACA PARTICIPAREA LA REFERENDUM VA FI BUNA SI NU VOR FI EVENIMENTE DEOSEBITE , DUPA ATITA ZURBAIALA SI AGITATIE „CONTRA” FACUTA DE PCRM , ACESTIA VOR APAREA CA PROSTANACII LUMII … IMPINGIND OPOZITIA LOR PINA LA COTE MAXIME , UN REZULTAT NEFAVORABIL LOR , POATE AVEA LA FEL EFECTE NEGATIVE MAXIME PENTRU EI . MAI PE INTELESUL TUTUROR , COMUNISTII ISI ARUNCA TOATE REZERVELE IN LUPTA LA REFERENDUM , IAR LUPTA FINALA – ALEGERILE – II VOR GASI DEJA DESCOPERITI …

 6. COSTIN Says:

  IN TIMP CE DE LA O VREME INCOACE , RUSIEI NIMIC NU-I MAI PLACE [ VIN , MERE …MOLDOVENESTI ] …Datoria Transnistriei faţă de furnizorul rus de gaze a crescut, în primele trei luni ale acestui an, cu peste 130 de milioane de dolari, notează presa rusă. Astfel, aceasta a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de dolari… FRUMOS NU-I ASA ? CRESTE , CRESTE DATORIA TRANSNISTREANA FATA DE RUSIA , DE LA LUNA LA LUNA CA FAT-FRUMOS DIN BASMELE NOASTRE POPULARE … NORMAL RUSIA AR FI TAIAT „GAZU” DIN DOUA MISCARI DACA ERA VORBA DE ALTII. IN CAZUL REGIMULUI – MARIONETA INSA BA … SI TOTUSI CINE PLATESTE IN FINAL GAZUL TOVARASI ? MA INTREBAM CE A DAT IN SCHIMB FILAT LUI SMIRNOV , PENTRU A FI LASAT SA-SI FACA IMAGINE LA TIRASPOL LA MECIUL DE FOTBAL … NU VI SE PARE CA A INCEPUT SA PUTA A GAZ …? VA PLATI MOLDOVA CELE 2,5 MILIARDE DE DOLARI , DATORII ALE REGIMULUI SEPARATIST CATRE MOSCOVA ?

 7. COSTIN Says:

  Premierul Vlad Filat a expediat o scrisoare omologului său din Rusia, Vladimir Putin, în care i-a solicitat intervenţia în problema exportului produselor moldoveneşti … filat ori face pe prostul , ori e prost de-a binelea . chiar crede ca putin nu stia ? putin este de fapt autorul boicotarii produselor moldovenesti , iar filat se trezeste sa ceara …ajutorul , faptuitorului . penibil !

 8. pinokio Says:

  Romane ,
  Nicaeri in lume unde alegerile sunt un drept dar nu o obligatie, nimeni nu a fost niciodata pedepsit pentru boicotarea alegerilor. Moldova va fi o premiera daca toti din sistemul judiciar sint la fel de limitati ca tine si nu pot face distinctie dintre boicot si sabotaj.
  Daca acest argument nu este suficient pentru prima mea presupunere apoi singur stii de ce esti minciunos. Dar nu uita ca aceste postari pot servi ca dovada pentru viitor atunci cind va fi nevoie de a demonstra incompetenta sau minciuna ta.

 9. Tillbuhoglindă Says:

  Boicotarea sau Instigarea la boicot? …penal şi contravenţional… Cum adică: Şi – Şi ?!!

 10. romanmihaes Says:

  Am scris destul de clar ca un partid politic inregistrat de catre CEC poate sa indemne alegatorii de a nu se prezenta la vot, asa numita boicotare a alegerilor este in cimpul legal in caz ca se limiteaza doar la indemnul de a nu se prezenta cetatenii la referendum si daca nu este insotita si de actiuni, ce implica –“Împiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale”.
  Cititi atent ce am scris.
  Alta insa e soarta functionarilor publici, primari, sefi de raioane etc care nu sunt abilitati cu drepturile unui partid politic si care nu au dreptul de „impiedicarea prin orice mijloace a exercitării libere a dreptului electoral sau împiedicarea activităţii organelor electorale”, aici avindu-se in vedere inclusiv si indemnul de a nu se prezenta la vot facut cetatenilor.

 11. COSTIN Says:

  EXTREM DE DUBIOS SONDAJUL APARUT PESTE NOAPTE , CA SI CIND SE VREA UN RASPUNS LA CEL AL IMAS …PCRM 41,9%, PLDM 22,8%, PDM 13,9%, PL 10,5%, AMN 5,8%. Acestea sunt rezultatele unui sondaj de opinie, făcut public astăzi, 26 august, de către Asociaţia Demografilor şi Sociologilor din R. Moldova… CEL PUTIN SCORUL PCRM E FANTASMAGORIC 100% … MAXIM 35% SPUN EU . IN REST NU SUNT SURPRIZE EXTRAORDINARE … TININD CONT CEL PUTIN DE SCHIMBAREA DE GENERATII CE ARE LOC PERPETUU , E PUTIN PROBABIL CA PROPORTIA ELECTORATULUI COMUNIST SA RAMINA ACEEASI . CA SA NU MAI VORBIM DE CEI FOARTE MULTI PLECATI LA MUNCA PESTE HOTARE . DE MARE IMPORTANTA VOR FI VOTURILE DE AFARA . VOTEAZA MULTI ,ACUM CA S-AU MAI USURAT CONDITIILE , PL SI PLD ISI VOR ROTUNJI SCORURILE ELECTORALE . SE OBSERVA TOTUSI O CRESTERE LUATE LA UN LOC A PLD+PL …33,3% , 37-38% SPUN EU …

 12. nic Says:

  si cum va fi pedepsit presedintele de raion (alt functionar), care inainte de a indemna populatia la boicot va spune ca el se adreseaza nu in calitate de functionar public ci in calitate de membru de partid…

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: